torsdag 24. september 2015

Fra politisk thriller til røverhistorie


Av Nils-Petter Enstad
Bokanmeldelse


Eirik Wekre har spesialisert seg på å skrive thriller-romaner med handlingen lagt til mer eller mindre politiske miljøer. Han har bakgrunn som offiser og finansrådgiver, og romanene hans har blant annet tatt for seg økonomisk kriminalitet på høyt, politisk nivå.


I årets roman går han helt til topps når det gjelder det politiske. Dagen etter at den norske statsministeren er blitt felt på et kabinettsspørsmål, blir han myrdet. Dette fører til at «landet kastes ut i et bunnløst, politisk kaos», som det heter på bokas baksidetekst.
Allerede her får jeg som leser problemer. Det norske samfunnet er ikke slik det vil bli «et bunnløst, politisk kaos» av en statsministers død; selv ikke etter at den samme statsministeren har blitt felt i Stortinget. Saken som felte regjeringen hadde med politiets arbeidstidsbestemmelser å gjøre. Det skaper grunnlag for en del konspirasjonsteorier, slik det gjerne skal være i en roman av denne typen.
Spesialrådgiver Theo Hannover i Politiets sikkerhetstjeneste får ansvaret for etterforskningen, og så er man i gang.

Spillerom
Problemet med å legge denne typen fortellinger til såpass vel strukturerte miljøer som eksempelvis storting og regjering, der det finnes klare regler for omtrent hva det skal være, er at disse samme reglene gir forholdsvis lite spillerom for fantasifulle løsninger. Et fremadstormende, høyrepopulistisk opposisjonsparti, ledet av en forholdsvis ung kvinne preger den politiske debatten etter mordet på statsministeren.
Hun tripper etter å komme inn i regjering, og hennes nærmeste medarbeider i partiet, er hennes egen mor. Her kaster man nok som leser noen skjeve sideblikk til også norske partier, uten at det direkte skjemmer fortellingen.
Det gjør imidlertid det forsøket Eirik Wekre gjør når han lar det presumtivt politiske «kaos» bli forsøkt løst ved at det skrives ut nyvalg. Da forlater han også den smule realisme og troverdighet som i hvert fall denne leser forventer av en roman som er lagt til lett gjenkjennelige miljøer.
Statsministre har dødd i Norge før – det ble ikke nyvalg av den grunn.
Det har vært uoversiktlige politiske situasjoner i Norge før; det ble ikke nyvalg av det heller.
En av fordelene med den norske ordningen er at det ikke er mulig å krisemaksimere seg fram til nyvalg; det stortinget man velger er dømt til å sitte i fire år, og til å finne løsninger med den sammensetningen folket har skapt.
Det bør en roman som legger handlingen til dette miljøet ta høyde for.

Røverhistorie
Nå er det verken politiet eller det høyrepopulistiske partiet som sådan som er skurken i denne fortellingen. Det er «en fremmed makt»; jeg skal ikke røpe mer enn det. Men da har det som kunne vært anslaget til en spennende, politisk thriller for lengst sklidd over i røverhistorie som det egentlig er skrevet nokså mange av allerede, med snev både av den kalde krigen og andre historiske fenomener.
Men som underholdningslektyre er dette greit nok.

Eirik Wekre
INKOGNITO
Thriller
Gyldendal
332 sider


Publisert i Dagen 24. september 2015